Den store eng

Når kørende er på marken med det gamle egetræ, kan vi bruge den store mark, hvor vi om foråret kan lege mellem mælkebøtter.